DANSKE BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DANSKE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DANSKE BANK A/S

Doanh thu của DANSKE BANK A/S trong năm ngoái lên tới 41.20B DKK, phần lớn trong số đó — 14.89B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Personal Customers. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Denmark — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DANSKE BANK A/S 66.94B DKK, và năm trước đó — 52.30B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia