DFDS A/S

DFDS OMXCOP
DFDS
DFDS A/S OMXCOP
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DFDS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DFDS A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DFDS là 11.355B DKK. EPS TTM của công ty là 22.68 DKK, tỷ suất cổ tức là 2.02% và P/E là 8.73. Ngày thu nhập tiếp theo của DFDS A/S là 17 Tháng 11, ước tính là 8.89 DKK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu