DFDS A/SDFDS A/SDFDS A/S

DFDS A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DFDS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DFDS A/S

Doanh thu của DFDS A/S trong năm ngoái lên tới 27.30 B DKK, phần lớn trong số đó — 15.27 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Ferry, năm trước mang lại 15.50 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United Kingdom/Ireland — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DFDS A/S 7.00 B DKK, và năm trước đó — 2.52 B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia