H. LUNDBECK A/S A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HLUN_A nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của H. LUNDBECK A/S A

Tổng tài sản của HLUN_A trong Q2 23 là 37.24B DKK, tăng 1.69% so với kỳ trướcQ1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.17% trong Q2 23 tới 15.67B DKK.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: DKK
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu