ISS A/SISS A/SISS A/S

ISS A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ISS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ISS A/S

Doanh thu của ISS A/S trong năm ngoái lên tới 78.68 B DKK, phần lớn trong số đó — 30.67 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Office-based, năm trước mang lại 30.65 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Khác — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ISS A/S 27.18 B DKK, và năm trước đó — 28.83 B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia