ISS A/SISS A/SISS A/S

ISS A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ISS nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ISS A/S.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ISS là 0.30. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 7.48. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 352.75 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: DKK
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ