NEXCOM A/SNEXCOM A/SNEXCOM A/S

NEXCOM A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NEXCOM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NEXCOM A/S

Tổng tài sản của NEXCOM trong Q1 24 là 21.44 M DKK, tăng 11.22% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 39.95% trong Q1 24 tới 18.03 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY