RINGKJOBING LANDBOBANK A/SRINGKJOBING LANDBOBANK A/SRINGKJOBING LANDBOBANK A/S

RINGKJOBING LANDBOBANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RILBA nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của RINGKJOBING LANDBOBANK A/S trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của RILBA trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 30.00 DKK trong khi ước tính là 21.60 DKK, gây bất ngờ đến 38.89%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.04 B DKK mặc dù con số ước tính là 1.01 B DKK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 20.80 DKK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 1.02 B DKK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của RILBA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên