SPAR NORD BANK A/S

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPNO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SPAR NORD BANK A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SPNO là 12.851B DKK. EPS TTM của công ty là 11.23 DKK, tỷ suất cổ tức là 4.23% và P/E là 9.48. Ngày thu nhập tiếp theo của SPAR NORD BANK A/S là 3 Tháng 5, ước tính là 2.80 DKK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬