TORM PLC ATORM PLC ATORM PLC A

TORM PLC A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRMD_A nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TORM PLC A

Tổng tài sản của TRMD_A trong Q1 24 là 24.23 B DKK, tăng 25.08% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 22.63% trong Q1 24 tới 9.96 B DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY