MANDATUM OYJMANDATUM OYJMANDATUM OYJ

MANDATUM OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MANTA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MANDATUM OYJ

Tổng tài sản của MANTA trong Q1 24 là 16.92 B EUR, tăng 3.54% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.67% trong Q1 24 tới 15.28 B EUR.

Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY