LATVIJAS BALZAMS

BAL1R OMXRSE
BAL1R
LATVIJAS BALZAMS OMXRSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BAL1R

Tóm tắt tài chính của LATVIJAS BALZAMS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BAL1R là 89.213M EUR. EPS TTM của công ty là 1.48 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.87% và P/E là 8.04.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền