PEAB AB SER. BPEAB AB SER. BPEAB AB SER. B

PEAB AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PEAB_B nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của PEAB AB SER. B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của PEAB_B trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 1.59 SEK trong khi ước tính là 1.78 SEK, gây bất ngờ đến -10.92%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 15.64 B SEK mặc dù con số ước tính là 15.89 B SEK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là -0.61 SEK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 11.48 B SEK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của PEAB_B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên