PEAB AB SER. BPEAB AB SER. BPEAB AB SER. B

PEAB AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PEAB_B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PEAB AB SER. B

Doanh thu của PEAB AB SER. B trong năm ngoái lên tới 58.82 B SEK, phần lớn trong số đó — 23.20 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Construction, năm trước mang lại 23.43 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PEAB AB SER. B 42.94 B SEK, và năm trước đó — 42.95 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia