WESTERN BULK CHARTERING ASWESTERN BULK CHARTERING ASWESTERN BULK CHARTERING AS

WESTERN BULK CHARTERING AS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WEST nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của WESTERN BULK CHARTERING AS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu WEST trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là -3.26 NOK trong khi ước tính là -3.06 NOK, gây bất ngờ đến -6.67%. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của WEST trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên