WESTERN BULK CHARTERING ASWESTERN BULK CHARTERING ASWESTERN BULK CHARTERING AS

WESTERN BULK CHARTERING AS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WEST nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính WESTERN BULK CHARTERING AS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của WEST trong nửa năm trước là 5.79 B NOK và thấp hơn 3.79% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là -114.96 M NOK.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NOK
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY