AAA

ARTHALAND CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCO nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ARTHALAND CORPORATION

Tổng tài sản của ALCO trong Q1 24 là 38.61 B PHP, tăng 2.10% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 6.07% trong Q1 24 tới 26.2 B PHP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY