AAA

APEX MINING COMPANY, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APX nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của APEX MINING COMPANY, INC.

Tổng tài sản của APX trong Q3 23 là 22.24 B PHP, tăng 4.03% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.63% trong Q3 23 tới 8.36 B PHP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PHP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY