AAA

ASSETWISE PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ASW nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ASSETWISE PCL

Doanh thu của ASSETWISE PCL trong năm ngoái lên tới 6.77 B THB, phần lớn trong số đó — 6.32 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Real Estate, năm trước mang lại 5.22 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ASSETWISE PCL 6.77 B THB, và năm trước đó — 5.48 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia