BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICESBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICESBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BDMS nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của BDMS trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.26 THB trong khi ước tính là 0.25 THB, gây bất ngờ đến 5.82%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 26.61 B THB mặc dù con số ước tính là 26.45 B THB. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.23 THB còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 24.79 B THB. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BDMS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên