BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BDMS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES

Doanh thu của BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES trong năm ngoái lên tới 100.85 B THB, phần lớn trong số đó — 88.53 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Hospital, năm trước mang lại 71.54 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES 91.93 B THB, và năm trước đó — 74.45 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia