BERYL 8 PLUS PCLBERYL 8 PLUS PCLBERYL 8 PLUS PCL

BERYL 8 PLUS PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BE8 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BERYL 8 PLUS PCL

Tổng tài sản của BE8 cho Q1 24 là3.97 B THB, ít hơn 0.36% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 4.20% trong Q1 24 tới 1.14 B THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY