GLOBAL SERVICE CENTER PCLGLOBAL SERVICE CENTER PCLGLOBAL SERVICE CENTER PCL

GLOBAL SERVICE CENTER PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GSC nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GLOBAL SERVICE CENTER PCL

Tổng tài sản của GSC cho Q4 23 là132.73 M THB, ít hơn 45.09% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 24.58% trong Q4 23 tới 22.94 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY