HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HUMAN.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 706.82 M THB, và năm trước đó — 648.30 M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia