I&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTING

I&I GROUP PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IIG.R nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính I&I GROUP PCL NON-VOTING.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường IIG.R, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24