INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

INETSET
INET
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITEDSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

INET nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

Tổng tài sản của INET trong Q3 22 là 10.73B THB, tăng 5.81% so với kỳ trướcQ2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 6.87% trong Q3 22 tới 8.49B THB.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu