INTERLINK TELECOM PCLINTERLINK TELECOM PCLINTERLINK TELECOM PCL

INTERLINK TELECOM PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITEL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INTERLINK TELECOM PCL

Doanh thu của INTERLINK TELECOM PCL trong năm ngoái lên tới 2.71 B THB, phần lớn trong số đó — 1.47 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Network Rendering, năm trước mang lại 1.31 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INTERLINK TELECOM PCL 2.71 B THB, và năm trước đó — 3.39 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia