MFEC PUBLIC CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MFEC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MFEC PUBLIC CO LTD

Doanh thu của MFEC PUBLIC CO LTD trong năm ngoái lên tới 5.42B THB, phần lớn trong số đó — 2.53B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Maintenance Service, năm trước mang lại 1.78B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thailand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MFEC PUBLIC CO LTD 5.42B THB, và năm trước đó — 5.17B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia