RRR

RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RJH nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 623.00 M THB mặc dù con số ước tính là 611.00 M THB. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của RJH trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên