RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RJH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD

Doanh thu của RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD trong năm ngoái lên tới 2.35 B THB, phần lớn trong số đó — 2.35 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Healthcare, năm trước mang lại 3.37 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD 2.35 B THB, và năm trước đó — 3.37 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia