RATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RPH.R nguyên tắc cơ bản

RATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.19 THB, hãy mua trước 29 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.06%