SINGER THAILAND PUBLIC COSINGER THAILAND PUBLIC COSINGER THAILAND PUBLIC CO

SINGER THAILAND PUBLIC CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SINGER nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SINGER THAILAND PUBLIC CO

Doanh thu của SINGER THAILAND PUBLIC CO trong năm ngoái lên tới 3.04 B THB, phần lớn trong số đó — 2.10 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Hire-purchase and Loans, năm trước mang lại 2.40 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SINGER THAILAND PUBLIC CO 2.85 B THB, và năm trước đó — 5.03 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia