SIKARIN PUBLIC CO NON-VOTINGSIKARIN PUBLIC CO NON-VOTINGSIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING

SIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKR.R nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING

Tổng tài sản của SKR.R trong Q4 23 là 9.25 B THB, tăng 1.94% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 1.28% trong Q4 23 tới 1.8 B THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY