SIKARIN PUBLIC COSIKARIN PUBLIC COSIKARIN PUBLIC CO

SIKARIN PUBLIC CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SIKARIN PUBLIC CO

Tổng tài sản của SKR trong Q1 24 là 9.29 B THB, tăng 0.50% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 10.64% trong Q1 24 tới 1.61 B THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY