SSS

SIAMRAJATHANEE PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SO.R nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SIAMRAJATHANEE PCL NON-VOTING

Tổng tài sản của SO.R trong Q1 24 là 2.14 B THB, tăng 3.19% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.28% trong Q1 24 tới 1.08 B THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24