TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTINGTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTINGTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING

TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEAMG.R nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING

Tổng tài sản của TEAMG.R trong Q1 24 là 2.71 B THB, tăng 11.53% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 16.06% trong Q1 24 tới 1.45 B THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY