JARDINE C&C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

C07 nguyên tắc cơ bản

JARDINE C&C tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.21 SGD, hãy mua trước 29 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.02%