JARDINE C&C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

C07 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JARDINE C&C

Doanh thu của JARDINE C&C trong năm ngoái lên tới 29.36 B SGD, phần lớn trong số đó — 27.86 B SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Astra, năm trước mang lại 21.89 B SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Indonesia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JARDINE C&C 27.86 B SGD, và năm trước đó — 21.89 B SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia