STAMFORD TYRESSTAMFORD TYRESSTAMFORD TYRES

STAMFORD TYRES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S29 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính STAMFORD TYRES.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường S29, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: SGD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ