WING TAIWING TAIWING TAI

WING TAI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

W05 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WING TAI

Doanh thu của WING TAI trong năm ngoái lên tới 476.27 M SGD, phần lớn trong số đó — 378.39 M SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Development Properties, năm trước mang lại 419.22 M SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WING TAI 422.16 M SGD, và năm trước đó — 442.03 M SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia