BYSTRONIC AGBYSTRONIC AGBYSTRONIC AG

BYSTRONIC AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BYS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BYSTRONIC AG

Doanh thu của BYSTRONIC AG trong năm ngoái lên tới 930.05 M CHF, phần lớn trong số đó — 930.10 M CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Sheet Metal Processing, năm trước mang lại 1.02 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của EMEA — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BYSTRONIC AG 453.30 M CHF, và năm trước đó — 500.10 M CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia