SULZER NSULZER NSULZER N

SULZER N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SUN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SULZER N

Doanh thu của SULZER N trong năm ngoái lên tới 3.28 B CHF, phần lớn trong số đó — 1.35 B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Flow Equipment, năm trước mang lại 1.32 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SULZER N 827.70 M CHF, và năm trước đó — 761.90 M CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia