CHINA MINSHENG BANKCHINA MINSHENG BANKCHINA MINSHENG BANK

CHINA MINSHENG BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600016 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CHINA MINSHENG BANK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 600016 trong quý trước là78.51 B CNY, và cao hơn 2.73% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 2.25 B CNY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM