CHINA MINSHENG BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600016 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHINA MINSHENG BANK

Doanh thu của CHINA MINSHENG BANK trong năm ngoái lên tới 139.22 B CNY, phần lớn trong số đó — 68.03 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Corporate Banking, năm trước mang lại 86.69 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHINA MINSHENG BANK 129.27 B CNY, và năm trước đó — 157.17 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia