000

XI AN GLOBAL PRINT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002799 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính XI AN GLOBAL PRINT.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 002799 là 1.28. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 25.36. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.03 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ