LIAONING XINDE NEW

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301349 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LIAONING XINDE NEW

Doanh thu của LIAONING XINDE NEW trong năm ngoái lên tới 904.00 M CNY, phần lớn trong số đó — 466.25 M CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Negative Electrode Coating Material, năm trước mang lại 330.58 M CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LIAONING XINDE NEW 903.72 M CNY, và năm trước đó — 491.98 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia