333

LIAONING XINDE NEW

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301349 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính LIAONING XINDE NEW, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 301349 trong quý trước là350.80 M CNY, và cao hơn 83.30% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 30.05 M CNY.

Q4 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CNY
Q4 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY