AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKAL RAJHI BANK

AL RAJHI BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1120 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AL RAJHI BANK

Doanh thu của AL RAJHI BANK trong năm ngoái lên tới 27.53 B SAR, phần lớn trong số đó — 17.33 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Retail, năm trước mang lại 15.53 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AL RAJHI BANK 27.53 B SAR, và năm trước đó — 28.58 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia