AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKAL RAJHI BANK

AL RAJHI BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1120 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính AL RAJHI BANK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1120 trong quý trước là13.82 B SAR, và cao hơn 2.44% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 4.19 B SAR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM