SAUDI ARABIAN OIL CO.SAUDI ARABIAN OIL CO.SAUDI ARABIAN OIL CO.

SAUDI ARABIAN OIL CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2222 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SAUDI ARABIAN OIL CO. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 2222 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.43 SAR trong khi ước tính là 0.42 SAR, gây bất ngờ đến 2.73%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 437.85 B SAR mặc dù con số ước tính là 419.52 B SAR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.47 SAR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 442.69 B SAR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 2222 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên